• Effectieve groepstherapie voor patiënten met SOLK
    Effectieve groepstherapie voor patiënten met SOLK

    Auteur: Lineke Tak. In 2012 verscheen in PloS One de uitkomst van een Nederlandse randomized controlled trial bij 162 patiënten met SOLK. Een groepstraining gebaseerd op cognitieve gedragstherapie werd vergeleken met op de wachtlijst staan. Patiënten met een ongedifferentieerde somatoforme stoornis of pijnstoornis werden gerecruteerd in de huisartspraktijk. De cursus van 12 sessies van 2…

    Lees meer

Back to Top