ALK in het kort

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) zijn klachten die minstens enkele weken duren en het functioneren beperken of lijdensdruk veroorzaken. Het kan gaan om klachten in de context van een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Bij het aanhouden van de lichamelijke klachten kunnen zowel biologische, psychologische als sociale factoren een rol spelen.

Als er sprake is van ALK die belemmeren in het dagelijks leven, zijn er zijn diverse evidence-based behandelmethoden. Deze zijn o.a. te vinden in de Zorgstandaard Conversiestoornis (2017) en Zorgstandaard SOLK (2018)*. Voor behandelaanbod in eigen regio kan gezocht worden via de Zorgkaart van het landelijk Netwerk Aanhoudende Lichamelijke Klachten (NALK).

*De afgelopen jaren werd er vaak onderscheid gemaakt tussen lichamelijke klachten waarbij een diagnose of somatische verklaring gevonden was en klachten waarbij dat niet het geval was. Dat laatste werd omschreven als SOLK: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Veel informatie en onderzoeksgegevens zijn nog gericht op SOLK. Ook onze website heette voorheen SOLK.nl. Inmiddels is steeds duidelijker dat bij iedereen met ALK het biopsychosociaal model van belang is en dat het onderscheid tussen wel of niet ooit of deels somatisch verklaard er minder toe doet. Vandaar dat wij per 1 januari 2022 onze website hebben gewijzigd naar ALKnieuws. 

Back to Top