Seizoensvariatie in SOLK bij kinderen

Seizoensvariatie in SOLK bij kinderen

Seizoensvariatie in SOLK bij kinderen

Auteur: Lineke Tak.

In de kindergeneeskunde wordt seizoensvariatie gevonden in sommige infectieziekten, astma en diabetes, maar het was niet bekend of dit ook geldt voor andere aandoeningen. Dit is interessant voor het beter begrijpen van pathofysiologie en risicofactoren.

Onderzoekers van onderstaande studie hebben de seizoensvariatie van alle diagnostische codes van alle nieuw verwezen patiënten naar de Isala klinieken in Zwolle gedurende zes jaar geanalyseerd (N = 51.054). Hiervoor gebruikten ze de diagnose-behandelcombinatie codes (dbc’s). Seizoensvariatie bij functionele klachten (SOLK) was nog niet eerder onderzocht. Onder functionele klachten vielen in dit onderzoek: buikpijn, prikkelbaredarmsyndroom, hoofdpijn, spierpijn, fibromyalgie, moeheid, chronischevermoeidheidssyndroom en functionele klachten. Seizoensvariatie werd gedefinieerd als visueel zichtbare periodiek patroon in ieder jaar en een standaardfout > 0.20.

Vier aandoeningen voldeden aan seizoensvariatie. Zoals uit eerder onderzoek bekend: luchtweginfecties (piek in januari), gastro-enteritis (piek in februari – maart) en astma (piek in maart en november). Ook bij SOLK was er een grotere piek in maart (+34.0%) en een kleinere piek in november (+13.4%).

Onderzoekers schrijven dat de oorzaak van deze piek van nieuwe patiënten met SOLK speculatief is. Ze denken dat een mogelijke oorzaak schoolgerelateerde stress zou kunnen zijn, omdat er juist een afname is tijdens de zomervakantie en dat de pieken optreden tijdens drukke schoolperiodes met veel toetsen. Daarnaast zien ze geen seizoensvariatie in SOLK bij kinderen van 0-4 jaar, die nog niet naar school gaan. De reden dat er geen seizoensvariatie werd gevonden bij diabetes (terwijl dit wel in andere studies gevonden werd), schrijven de onderzoekers toe aan het lage aantal keer per jaar dat deze diagnose gesteld wordt.

Schrijver TV, Brand PL, Bekhof J. Seasonal variation of diseases in children: a 6-year prospective cohort study in a general hospital. Eur J Pediatr. 2016 Apr;175(4):457-64.


Related Posts

Back to Top