CONGRES De complexiteit van stress: Effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen

CONGRES De complexiteit van stress: Effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen

CONGRES De complexiteit van stress: Effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen

Op 19 april 2017 vindt in de Reehorst in Ede een congres plaats naar aanleiding van het boek ‘Het stressbeeld’ van prof. dr. Christina v.d. Feltz-Cornelis, waar naast professionals met nadruk over ervaringsdeskundigen uitgenodigd worden.

“Stress kent zowel postieve als negatieve aspecten. Om nieuwe initiatieven te kunnen ondernemen is vaak een zekere mate van stress onontbeerlijk. Echter, stress roept vaak ook negatieve beelden op. Het heeft een slecht imago en het lijkt vooral vermeden te moeten worden. We lijken daarbij te vergeten dat stress ook nodig is om te kunnen overleven. Een stress-situatie roept een stressreactie op die noodzakelijk kan zijn om ons aan te passen aan een nieuwe situatie. Maar een stressreactie kan ook dusdanig verlopen dat er psychische stoornissen en/of lichamelijke klachten ontstaan. Stress is een complex fenomeen dat vanuit verschillende invalshoeken benaderd en begrepen kan worden, onder meer vanuit ons brein, vanuit ons immuunsysteem, vanuit aangeleerde gedragsresponsen en vanuit omgevingsfactoren. Burnout, depressie, PTSS en chronische vermoeidheid, maar ook zogenaamd Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en lichamelijke ziekten (zoals hypertensie, diabetes en hart- en vaatziekten) treden hierbij op. Zij hebben een grote impact op de gestreste persoon zelf, maar ook op diens omgeving.

In samenwerking met uitgeverij Nieuwezijds, het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid, en het Kenniscentrum Lichaam en Geest organiseert Stichting Sympopna een symposium over stress. Tijdens dit congres wordt ingegaan op de complexiteit van stress en op verschillende maladaptieve stressreacties die op kunnen treden, met de bovengenoemde lichamelijke en psychische aandoeningen tot gevolg. Daarbij ligt de nadruk op effectieve diagnostiek en behandeling van stressgerelateerde aandoeningen vanuit een integratieve somatische en psychische/psychiatrische invalshoek. Om de complexiteit van diagnostiek en behandeling van stress en stressgerelateerde aandoeningen zichtbaar te maken, laten we experts met verschillende professionele achtergronden aan het woord: de psychiater, de psycholoog, de bedrijfsarts, de huisarts en de fysiotherapeut.”

Waar: Congrescentrum de Reehorst, Ede
Wanneer: 19 april 2017
Informatie programma en inschrijving: hier


Related Posts

Back to Top