Het perspectief van dokters over SOLK bij kinderen

Het perspectief van dokters over SOLK bij kinderen

Het perspectief van dokters over SOLK bij kinderen

Auteur: Maartje van den Berg.

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) komen veel voor bij kinderen. De diagnose wordt vaak pas gesteld na herhaalde SEH bezoeken, ziekenhuisopnames, poliklinische consulten en uitgebreid medisch onderzoek. Het is belangrijk om te onderzoeken welke mogelijkheden of belemmeringen er zijn voor artsen in de eerste lijn om SOLK vast te stellen, deze diagnose uit te leggen en behandeling te indiceren.

Malas e.a. (2018) hebben een onderzoek gedaan naar de kennis en ideeën van artsen in de eerste lijn over SOLK bij kinderen. In totaal hebben 77 eerstelijns kinderartsen uit de Verenigde Staten een vragenlijst ingevuld. De helft werkte in een privékliniek en de rest in een (academisch) ziekenhuis of op een school. Alle respondenten gaven aan ervaring te hebben met SOLK bij kinderen, echter de formele diagnose stelden ze weinig. De meest voorkomende klachten waren chronische buikpijn, hoofdpijn, moeheid en pijn op de borst. Ruim drie kwart van de respondenten gaf aan geen scholing te hebben gehad over SOLK bij kinderen. Ruim 80% gaf aan scholing te willen krijgen over diagnostiek, behandeling en communicatie. De meeste kinderartsen gaven aan niet goed te weten wat ze voor kinderen met SOLK kunnen beteken. Dit was onbevredigend, en uitte zich in minder werkplezier. De kinderartsen voelden zich comfortabel bij het bespreken van diagnostisch medisch onderzoek, echter meer dan de helft gaf aan zich oncomfortabel te voelen bij het bespreken van de diagnose, de niet-somatische behandeling en prognose van SOLK.

Kinderartsen vonden uitleg geven over de diagnose het moeilijkste in de zorg voor kinderen met SOLK. Meer dan 70% van de kinderartsen verwees vervolgens de kinderen naar een psycholoog of andere (fysio)therapeut. Echter kun je je afvragen wat het effect van deze verwijzing is, als de diagnose en rationale van niet-somatische behandeling niet goed is uitgelegd door de kinderarts aan kind en ouders. Meer onderwijs hierover en betere toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor kinderen wordt genoemd als essentieel in de verbetering van zorg voor deze groep kinderen.

Dit onderzoek is verricht in de Verenigde Staten, waar het gezondheidszorg systeem anders is dan in Nederland. Het is de vraag hoe goed dit onderzoek vertaald kan worden naar de Nederlandse praktijk. Mijn persoonlijke ervaring in Nederland is echter vergelijkbaar met bovenbeschreven resultaten. Veel huisartsen en kinderartsen vinden de zorg voor kinderen met SOLK moeilijk. In het geneeskunde curriculum wordt weinig aandacht besteed aan communicatie met patiënten met SOLK over diagnose en behandeling. Er is veel winst te behalen voor patiënt, ouders, arts en maatschappij als hier meer aandacht aan wordt besteed.

Dr. Maartje van den Berg is kinderarts in het Haaglanden Medisch Centrum.

Malas N, Donohue L, Cook RJ, Leber SM, Kullgren KA. Pediatric Somatic Symptom and Related Disorders: Primary Care Provider Perspectives. Clin Pediatr (Phila). 2018 Apr;57(4):377-388.

Bron afbeelding: Children’s Hoops – Ethel Spowers, photo credits BookRoom ART Press. 


Related Posts

Back to Top