Symptomen uitlokken bij prikkelbare darm syndroom?

Symptomen uitlokken bij prikkelbare darm syndroom?

Symptomen uitlokken bij prikkelbare darm syndroom?

Auteur: Lineke Tak.

Cognitieve gedragstherapie via internet (e-CGT) is al eerder effectief gebleken in de behandeling van patiënten met een prikkelbare darm syndroom (PDS). Een van de interventies in CGT is exposure aan klachten. Uitgangspunt voor het huidige onderzoek was dat auteurs dachten dat behandelaars mogelijk terughoudend zouden zijn met het expres uitlokken van klachten, omdat deze stress veroorzaken bij patiënten. Ze vroegen zich daarom af of deze interventie noodzakelijk zou zijn.

In een randomized controlled trial kregen 309 patiënten met gediagnosticeerde PDS een minstens 10-weken durende behandeling met e-CGT. In deze behandeling zaten verschillende onderdelen, zoals mindfulness, aandacht voor levenswaarden, acceptatie en het verminderen van vermijding. In de ene groep zat daarnaast ook nog een exposure-interventie met als doel patiënten bloot te stellen aan situaties die PDS klachten uitlokken. De andere groep kreeg deze exposure-interventie niet.

Exposure aan PDS symptomen bleek een belangrijk en statistisch significant effect te hebben, naast de andere componenten in de behandeling. Dit effect bleef ook bestaan 6 maanden na het afronden van de behandeling. Auteurs concluderen dat bij de behandeling van PDS exposure aan symptomen en daaraan gerelateerde situaties een belangrijke factor is in e-CGT.

Ljótsson B, Hesser H, Andersson E, Lackner JM, El Alaoui S, Falk L et al. Provoking symptoms to relieve symptoms: A randomized controlled dismantling study of exposure therapy in irritable bowel syndrome. Behav Res Ther. 2014 Feb 10;55C:27-39. 


Related Posts

Back to Top