Effect van therapie bij psychogene stemstoornissen

Effect van therapie bij psychogene stemstoornissen

Effect van therapie bij psychogene stemstoornissen

Auteur: Birgit Bax-aan de Stegge.

De diagnose psychogene stemstoornis kan gesteld worden bij patiënten met een afonie of dysfonie waarbij er geen onderliggende ziekte of aandoening van de larynx wordt gevonden. Deze patiënten worden in de praktijk vaak behandeld met stemoefeningen onder begeleiding van een logopedist.

In een prospectief opgezette studie werden 40 patiënten met psychogene stemstoornissen logopedisch en psychologisch onderzocht. Daarna startten ze met intensieve stemoefeningen met biofeedback onder begeleiding van een logopedist, gevolgd door psychologische behandeling. Tijdens deze psychologische behandeling werd de relatie uitgelegd tussen de stemstoornis en onderliggende psychische problemen. Wanneer deze behandeling niet voldoende effectief bleek te zijn, werd een advies gegeven ten aanzien van verdere behandeling middels CGT alleen, of een combinatie van CGT en aanvullende stemtherapie. Na gemiddeld 16 maanden vond er opnieuw een beoordeling van de klachten plaats.

Na de eerste behandeling met intensieve stemoefeningen en psychologische begeleiding was bij 60% van de patiënten de stem direct verbeterd. Hoewel vervolgens bij alle patiënten geadviseerd werd om CGT te ondergaan (al dan niet in combinatie met aanvullende stemtherapie) werd dit advies door slechts 37.5 % geaccepteerd en opgevolgd. Bijna alle patiënten die de combinatie therapie kregen herstelden volledig. Slechts 6 van de 24 patiënten waarbij alleen CGT werd geadviseerd, volgden dit advies op. Vier van deze 6 patiënten herstelden volledig.. Alleen stemtherapie werd nooit geadviseerd, maar werd door acht patiënten als enige behandeling geaccepteerd. Slechts 1 van deze 8 patiënten had enig herstel van klachten, bij de rest waren de klachten onveranderd.

Aangezien de studie geen randomized controlled trial was, geven de resultaten slechts richting aan mogelijke effecten van behandeling van patiënten met een psychogene stemstoornis. De auteurs concluderen dat een combinatie van CGT en stemtherapie het meest effectief lijkt, maar dat dit advies door patiënten vaak niet geaccepteerd wordt.

Reiter R, Rommel D, Brosch S. Long term outcome of pscyhogenic voice disorders. Auris Nasus Larynx.2013 Oct;470-475.


Related Posts

Back to Top