Effectieve internetbehandeling voor adolescenten met het chronisch vermoeidheidssyndroom

Effectieve internetbehandeling voor adolescenten met het chronisch vermoeidheidssyndroom

Effectieve internetbehandeling voor adolescenten met het chronisch vermoeidheidssyndroom

Auteur: Marieke Goossens.

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) kenmerkt zich door ernstige, onverklaarde vermoeidheidsklachten, vaak samengaand met spierpijn en concentratieproblemen. Bij adolescenten is er daarnaast, vanwege de langdurige klachten, het risico op schoolverzuim wat een nadelig effect heeft op zowel de schoolse- als sociale ontwikkeling. Al eerder is het effect van cognitieve gedragstherapie aangetoond bij CVS. Ook is reeds onderzocht dat cognitieve gedragstherapie via internet (e-CGT) effectief is bij adolescenten, onder andere bij depressie en angstklachten.

Voor CVS klachten bestond nog geen effectief e-CGT programma. Dat is nu ontwikkeld in de vorm van FITNET (Fatigue In Teenagers on the interNET); een behandelprogramma via internet, gebaseerd op een bestaand en effectief behandelprotocol voor CVS bij adolescenten dat face-to-face werd gegeven. In het FITNET-programma wordt gewerkt met e-consults (contact tussen therapeut en cliënt via e-mail). Het bestaat voor de adolescenten uit een eerste deel psycho-educatie en een tweede deel CGT. Daarnaast wordt contact onderhouden met ouders. Het doel van de behandeling is volledige terugkeer naar school.

In een randomized controlled trial kregen 68 adolescenten met CVS het FITNET programma aangeboden. Deze groep werd vergeleken met 67 adolescenten met CVS die een gebruikelijk behandelprogramma kregen. Zowel na 6 maanden als na 12 maanden bleek dat de aanwezigheid op school significant hoger was in de groep die het FITNET programma volgde. Daarnaast bleek deze groep zich minder vermoeid en functioneel beperkt te voelen. Ook rapporteerde deze groep meer verbetering of zelfs volledig herstel van de klachten.

Vermoedelijke voordelen voor deze adolescentendoelgroep zijn enerzijds de laagdrempelige manier van therapie (via internet, in eigen tijd en omgeving) met daarnaast wel de betrokkenheid van de therapeut, ouders en school.

Nijhof S., Bleijenberg G., Uiterwaal C.S.P.M., Kimpen J.L.,  van der Putte E.M. Effectiveness of internet-based cognitive behavioural treatment for adolescents with chronic fatigue syndrome (FITNET): a randomized controlled trial. Lancet. 2012 Apr 14;379(9824):1412-8


Related Posts

Back to Top