Randomized Controlled Trial: quetiapine XR bij co-morbide fibromyalgia en depressieve stoornis.

Randomized Controlled Trial: quetiapine XR bij co-morbide fibromyalgia en depressieve stoornis.

Randomized Controlled Trial: quetiapine XR bij co-morbide fibromyalgia en depressieve stoornis.

Auteur: Lineke Tak.

Fibromyalgie en een depressieve stoornis komen vaak samen voor. Dit vormt de achtergrond van deze RCT. Omdat quetiapine extended-release (quetiapine XR) effectief is bij een depressieve stoornis en ook analgetische effecten heeft, werd in deze studie de werkzaamheid en veiligheid getest bij 120 patiënten met fibromyalgia (ACR-critera) en een depressieve stoornis (DSM-IV criteria).

Na 8 weken was de afname in de Hamilton Depression Rating-scale score statistisch significant groter in de quetiapine XR groep vergeleken met de placebogroep (-10.0 versus -5.8; P = 0.001).  Er was ook een afname van pijnscore en een verbetering in kwaliteit van leven. Quetiapine XR werd over het algemeen goed getolereerd.

Het dient opgemerkt te worden dat deze RCT nog geen uitsluitsel geeft voor de dagelijkse klinische praktijk. De trial duurde slechts 8 weken en over het effect op de langere termijn is dus nog niets bekend. Tevens zou het interessant zijn als quetiapine XR niet vergeleken zou worden met een placebo, maar met een SSRI. Een SSRI is namelijk op dit moment de eerstekeus farmacotherapie bij een depressieve stoornis in de GGZ-richtlijn Depressie (2013).

McIntyre A, Paisley D, Kouassi E, Gendron A. Quetiapine fumarate extended-release for the treatment of major depression with comorbid fibromyalgia syndrome: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. Arthritis Rheumatol. 2014 Feb;66(2):451-61.

 


Related Posts

Back to Top