Lateralisatie van klachten bij een conversiestoornis?

Lateralisatie van klachten bij een conversiestoornis?

Lateralisatie van klachten bij een conversiestoornis?

Auteur: Birgit Bax-aan de Stegge.

Meerdere studies naar klachten bij somatoforme stoornissen tonen aan dat deze vaker aan de linkerzijde van het lichaam voorkomen. Publicaties over lateralisatie van klachten bij conversie laten echter tegenstrijdige resultaten zien. Sommige studies laten een overwegend links- of rechtszijdige lateralisatie zien, andere studies toonden juist aan dat er geen sprake was van een duidelijke lateralisatie.

Dit was de aanleiding voor een systematisch onderzoek naar lateralisatie van klachten bij 114 conversie patiënten, waarbij er ook werd gekeken naar geslacht, duur en aard van de klachten, psychiatrische co-morbiditeit en links- of rechtsdominantie.

Van de 114 patiënten hadden 77 (67,5%) bilateraal en 37 (32,5%) unilateraal klachten. Van de 37 patiënten met unilaterale klachten waren deze bij 23 linkszijdig gelokaliseerd. Deze verdeling berustte op toeval. Er werd geen statistisch significante relatie gevonden tussen het voorkomen van links- of rechtszijdige lateralisatie met links- of rechtsdominantie, geslacht, duur en aard van de klachten.

Deze studie laat zien dat er meestal geen lateralisatie is bij conversie. De meeste patiënten hebben bilateraal klachten (denk bijvoorbeeld aan tremoren of psychogene niet epileptische aanvallen). Als er sprake is van lateralisatie van klachten dan komt dit niet vaker aan één specifieke kant voor.

De vraag is of het zinvol is om conversie te proberen te lokaliseren in een specifiek gebied in de hersenen. Het lijkt beter om disfunctionerende (hogere cognitieve) processen te bestuderen dan op zoek te gaan naar een specifiek “conversie” hersengebied.

Roelofs K, Näring GWB, Moene FC, Hoogduin CAL. The question of symptom lateralization in conversion disorder. J Psychosom Res 2000;49:21-25.


Related Posts

Back to Top