BOEKRECENSIE ‘Eerste hulp bij oorsuizen’ – Olav Wagenaar (2012)

BOEKRECENSIE ‘Eerste hulp bij oorsuizen’ – Olav Wagenaar (2012)

BOEKRECENSIE ‘Eerste hulp bij oorsuizen’ – Olav Wagenaar (2012)

Auteur: Carine den Boer.

Dit zelfhulpboek over oorsuizen is geschreven door Olav Wagenaar, klinisch neuropsycholoog en promovendus. Zijn aanpak – die hij beschrijft in dit boek – richt zich op het zo kort mogelijk laten voortduren van de machteloosheid die oorsuizen met zich mee brengt en het zo snel mogelijk weer controle geven aan de patiënt.

Een eerste stap om weer controle te krijgen is goede uitleg. Wat is oorsuizen en waardoor zou het kunnen zijn ontstaan. Wagenar geeft zowel in de theoretische onderbouwing als in de vele helder beschreven casus aan dat er in zijn ervaring vaak sprake is van mentale overbelasting in de periode dat het oorsuizen ontstond. Door deze mentale overbelasting kan het brein niet langer compenseren voor het waarschijnlijk al langer bestaande gehoorverlies en ontstaat het oorsuizen. Een tweede mogelijkheid is dat er alleen psychologische stress is (dus zonder gehoorschade) die de mentale overbelasting veroorzaakte en voor het oorsuizen zorgde. Een derde mogelijkheid is dat vermindering van lichamelijke fitheid en belastbaarheid tot deze mentale overbelasting heeft geleid. De theorie wordt met verhelderende plaatjes ondersteund.

Als men beter weet hoe het oorsuizen ontstaan zou kunnen zijn, is de volgende vraag uiteraard hoe men er van af kan komen. Hierbij is het van belang om de bron van de oorspronkelijke overbelasting te achterhalen, aldus Wagenaar, en dit te veranderen. Ook als er geen duidelijke mentale overbelasting was voorafgaand aan het oorsuizen, leidt de stress van het oorsuizen zelf tot problemen. De mentale belasting van het hebben van oorsuizen kan in een vicieuze cirkel leiden tot verergering van het oorsuizen. Deze vicieuze cirkel kan doorbroken worden door het behandelen van de negatieve gevolgen van oorsuizen. Een positieve instelling van de behandelaar is hierbij van belang en niet het ‘leer er maar mee leven’ wat veel mensen met oorsuizen van hun behandelaren horen.

In de laatste hoofdstukken sluit Wagenaar aan bij de elementen die behandelaren van aanhoudende lichamelijke klachten al goed kennen uit het ‘SOLK gevolgenmodel’. het aanpakken van de directe lichamelijke, emotionele, gedragsmatige en sociale gevolgen van de klachten. Het boek sluit af met concrete adviezen voor beter concentreren, slapen, ontspannen en nuttige adressen.

In dit boek legt Olav Wagenaar heel goed uit hoe oorsuizen ontstaat, waardoor het niet over gaat en hoe het met behulp van het biopsychosociale model is te behandelen. Hiermee geeft hij hoop aan de ongeveer één miljoen patiënten die last van oorsuizen hebben. Een aanrader voor alle patiënten en hun zorgverleners, want die weten er helaas vaak ook nog te weinig van.

Carine den Boer is huisarts in Hoorn, kaderhuisarts GGZ, en doet promotieonderzoek naar de rol van centrale sensitisatie bij aanhoudende lichamelijke klachten. 

Eerste hulp bij oorsuizen – Olav Wagenaar, Poiesz uitgevers 2012

 


Back to Top