NASCHOLING: Geaccrediteerde e-learning module SOLK voor artsen

NASCHOLING: Geaccrediteerde e-learning module SOLK voor artsen

Wat kan ik doen bij vermoeden SOLK? 

Als zorgverlener ziet u regelmatig patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). Wanneer is er genoeg onderzoek gedaan om te spreken van SOLK? Hoe legt u deze ‘diagnose’ vervolgens uit aan uw patiënt? En wat kunt u uw patiënt bieden qua behandeling? Veel artsen en andere zorgverleners blijken dit lastig te vinden. Deze geaccrediteerde e-learning cursus richt zich met name op huisartsen en andere medisch specialisten, zoals internisten, MDL-artsen, reumatologen, gynaecologen, neurologen en revalidatieartsen (in opleiding). De cursus is ontwikkeld door een team van onderzoekers, clinici en docenten van het Universitair Medisch Centrum en de Rijksuniversiteit van Groningen, in samenwerking met Europese partners van de Universiteiten van München, Newcastle en Gent.

Inhoud algemeen

In de cursus wordt gebruik gemaakt van een aantal casussen, die terugkomen in videofragmenten en opdrachten in de verschillende modules. Deze casussen zijn gebaseerd op verschillende typen SOLK-patiënten die naar voren kwamen uit recent wetenschappelijk onderzoek. Nederlandse onderzoekers organiseerden focusgroepen met huisartsen, waarna vijf subgroepen van SOLK patiënten geïdentificeerd werden: de angstige SOLK-patiënt, de sombere SOLK-patiënt, de passieve SOLK-patiënt, de gestreste SOLK-patiënt en de ongrijpbare SOLK-patiënt. Op de eerste vier typen baseerden wij onze casuïstiek. In de cursus komen ook op verschillende plaatsen videofragmenten voor, waarin zorgverleners met veel affiniteit en/of ervaring met SOLK aan het woord komen over de thema’s van de betreffende module. Het betreffen o.a. huisartsen, een neuroloog, een internist, een bedrijfsarts, een revalidatiearts en een psychiater.

Module 1.   Inleiding

o Zich meer bewust worden van de eigen houding ten opzichte van SOLK-patiënten
o Inzicht krijgen in 10 veelvoorkomende misvattingen over SOLK

Module 2.   Basiskennis

o Basiskennis opdoen over de terminologie, prevalentie, prognose en etiologie van SOLK

Module 3.   Diagnostiek
o Bewuster keuzes maken over het doen van aanvullend onderzoek
o De kans op een gemiste diagnose minimaliseren
o De vijf symptoomdimensies (SCEGS) herkennen en exploreren
o Psychiatrische co-morbiditeit herkennen

Module 4.   Consultvoering
o Signalen herkennen dat een patiënt zich niet gehoord voelt
o Lichamelijk onderzoek inzetten om de patiënt effectief gerust te stellen
o De werkdiagnose SOLK aan de patiënt uitleggen
o Een veelvoorkomende negatieve interactie-spiraal herkennen en voorkomen

Module 5.   Behandeling in de 1e lijn
o De ernst van SOLK inschatten
o De patiënt motiveren voor gedragsverandering
o Samen met de patiënt behandeldoelen stellen en de voortgang volgen

Module 6.   Samenwerken
o Verbeteren van de communicatie en samenwerking met andere zorgverleners
o Weten welke onderdelen in een (verwijs)brief van belang zijn om de samenwerking te optimaliseren
o Wanneer en hoe een SOLK-patiënt naar de GGZ te verwijzen

Voor de e-learning zijn 3 accreditatiepunten toegekend door het accreditatie bureau algemene nascholing (ABAN) van de KNMG. Deelname aan de e-learning kost €100. In januari 2018 start een nieuwe groep de cursus. U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen naar elearningsolk@gmail.com onder vermelding van uw naam en e-mail adres. Zie voor meer informatie: www.elearningsolk.nl

 

 


Related Posts

Back to Top