OPROEP: Patiënten met SOLK en hun naasten voor zorgstandaard gezocht

OPROEP: Patiënten met SOLK en hun naasten voor zorgstandaard gezocht

OPROEP: Patiënten met SOLK en hun naasten voor zorgstandaard gezocht

Momenteel wordt in opdracht van het netwerk kwaliteitsontwikkeling GGZ een zorgstandaard SOLK ontwikkeld. De zorgstandaard SOLK biedt een maatstaf voor het minimaal vereiste niveau van kwaliteit van zorg bij mensen met SOLK, zowel zorginhoudelijk als procesmatig. De patiënt staat centraal in de zorgstandaard. De standaard geeft aanbevelingen voor patiënt en zorgprofessionals, waarbij voldoende ruimte is voor een individuele, persoonsgerichte benadering. Per fase van het ziekteproces wordt aangeven welke zorg geboden wordt, wat de indicatiestelling is, en hoe de zorg en organisatie hiervan wordt vormgegeven.

Een multidisciplinair team levert input om de inhoud en het proces van zorg zo goed mogelijk te omschrijven. Hierin kan het perspectief van patiënt en naasten uiteraard niet ontbreken. Het Landelijk Platform GGz is nog op zoek naar mensen met ervaring met SOLK (patiënt en naasten) die deel willen nemen aan de klankbordgroep om het perspectief van cliënt en naasten zo goed mogelijk te kunnen borgen.

Mocht je interesse hebben, meld je dan aan via mw. A. Partouns: a.partouns@platformggz.nl

 

 


Related Posts

Back to Top