Speel online wetenschappelijke SOLK-quiz

Speel online wetenschappelijke SOLK-quiz

Op 1 okt 2015 werd in Zwolle het landelijke Netwerk Onbegrepen Lichamelijke Klachten (NOLK)-congres gehouden. Twee redacteuren van SOLK.nl openden dit congres met een SOLK-quiz. U kunt ook online meedoen met deze quiz:

VRAAG 1. Consult versus interventie bij chronische whiplash. Een twaalf weken durend intensief oefenprogramma is niet effectiever dan een eenmalig fysiotherapeutisch consult.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 2. Hypnose bij prikkelbare darm syndroom. Hypnotherapie is effectiever dan care as usual bij het prikkelbare darm syndroom, maar dat effect verdwijnt na een jaar.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 3. Freud meets fMRI? Volgens een fMRI studie kunnen conversieklachten een escape bieden voor een als dreigend ervaren life event.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 4. Rituximab effectief bij CVS? Infuus met rituximab (monoklonaal antilichaam) is een effectief medicijn bij het chronischevermoeidheidsyndroom.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 5. Paracetamol is naast een pijnstiller ook een…

A. Cognitiestiller

B. Emotiestiller

 

VRAAG 6: Voorspelt verwijsbrief huisarts SOLK? Verwijsbrieven van de huisarts voorspellen met een zekerheid van 92% dat er sprake is van SOLK. Een belangrijke voorspeller die gevonden werd is het gebruik van:

A. Lekentermen

B. Negatieve toonzetting van de huisarts

 

VRAAG 7. Effectiviteit therapeutische sedatie met propofol bij conversiestoornis. Door sedatie met propofol kunnen onbewuste conflicten aan het licht komen bij patiënten met een conversiestoornis.

A. Juist

B. Onjuist

 

VRAAG 8. Amputatie ledemaat bij CRPS. In Groningen werden amputaties van het aangedane ledemaat bij therapieresistente patiënten bij CRPS. Bij hoeveel % keerde CRPS terug?

A. circa 25%

B. circa 75%

De artikelen met referentie waarop deze vragen gebaseerd zijn, kunt u terugvinden met de zoekfunctie op SOLK.nl  Tijdens de SOLK-quiz op het NOLK-congres waren er drie mensen in de zaal die alle vragen goed hadden, zij wonnen SOLK-taartjes. U kunt meedoen voor de eeuwige roem! Controleer hier of u de juiste antwoorden hebt gegeven: 1A, 2B, 3A, 4B, 5B, 6A, 7B, 8A.


Tags:

Related Posts

Back to Top