Boekrecensie:  Het valt wel, maar niet mee! – Deborah de Poorter

Boekrecensie:  Het valt wel, maar niet mee! – Deborah de Poorter

Boekrecensie:  Het valt wel, maar niet mee! – Deborah de Poorter

Auteur: Marieke Goossens

‘Het valt wel, maar niet mee! Hoe houd je jezelf staande in een wereld waarin alles, inclusief jijzelf, omver valt?’ Dit is de volledige titel van het boek dat Deborah de Poorter onlangs heeft uitgebracht. Het is een persoonlijk dagboek waarin zij haar zoektocht beschrijft; de zoektocht naar wat er met haar aan de hand is en de zoektocht naar herstel.  Het boek bestaat dan ook uit twee delen. Het eerste deel beschrijft vooral wat Deborah overkomt. Een leuke vlotte studente die alles voor elkaar lijkt te hebben; een druk sociaal leven, veel vrienden, werk in de horeca en ook nog wat studeren. Maar ze krijgt steeds meer last van lichamelijke klachten en valt steeds vaker flauw. Deborah beschrijft hoe ze het vertrouwen in haar lichaam kwijt raakt. Haar reactie hierop is  dat ze zich steeds meer gaat verzetten door nog harder te werken en niet toe te geven aan de grillen van haar lichaam. Het eerste deel van het boek bestaat uit dagboekfragmenten van jaren geleden. Als lezer duik je, zonder voorgeschiedenis midden in het leven van Deborah, die open over haar gevoelens en gedachten schrijft.

Uiteindelijk kunnen de klachten niet langer genegeerd worden en blijkt Deborah een conversiestoornis te hebben. Het heeft lang geduurd voordat Deborah wist wat er met haar aan de hand is. Via een tv-programma zag ze iets over een conversiestoornis en herkende daar erg veel van zichzelf in. Het onbegrip en de onbekendheid waar Deborah bij verschillende behandelaren tegenaanloopt is schrijnend. De wanhoop spat van de pagina’s af. Niet alleen bij haarzelf maar ook in haar omgeving. Telkens van het kastje naar de muur gestuurd worden en opnieuw je verhaal moeten doen, het maakt wanhopig. Dit geeft eens te meer aan hoe onbekend SOLK nog is in de dagelijkse praktijk van de hulpverlening. Zoals Deborah het beschrijft, lijkt het een willekeur of haar behandelaar op de hoogte is van SOLK en hoe daar mee om te gaan. Bij de ene hulpverlener ervaart ze veel steun, begrip en hulp en bij de ander voelt ze zich niet gezien of geholpen.

De weg naar herstel is lang en voert langs verschillende hulpverleners. Deborah wordt uiteindelijk opgenomen op het COLK (Centrum Onverklaarde Lichamelijke Klachten, in Gorinchem) waar ze een intensief traject volgt. In het tweede deel van haar boek beschrijft ze het proces dat ze doormaakt. Het is mooi om te lezen hoe Deborah de lichamelijke en psychische klachten ervaart en deze met elkaar in verband leert brengen. Als behandelaar is het interessant om te lezen hoe Deborah haar tijd in de kliniek ervaart. Ze schrijft weinig over de inhoud van de therapieen maar des te meer over het proces waar ze in zit en welke gevoelens dat bij haar oproept. Hoe ze haar lichaam en de grenzen die het aangeeft zal moeten accepteren. Ook roept de periode in de kliniek veel vragen bij haar op over hoe ze haar leven na de opname zal vormgeven en wie er echt belangrijk zijn in haar omgeving. Het is mooi om te zien welke verschuivingen hierin ontstaan. Naast de gedachten die hierover veranderen, veranderen ook de lichamelijke klachten. Eerst lijkt alles heftiger te worden voordat ze uiteindelijk verbetering merkt. De wanhoop, het herstelde vertrouwen en doorzettingsvermogen die Deborah beschrijft, laten zien dat het letterlijk een proces van vallen en opstaan is.

Als hulpverlener is het zeker de moeite waard om dit boek te lezen. Het geeft een inkijkje in hoe patiënten de hulpverlening ervaren. Wat ik persoonlijk interessant vond, is dat er zoveel meer meespeelt in het proces van herstel, dan alleen de interventie die je doet. Deborah schrijft over de klik met haar therapeuten en groepsgenoten, de sfeer in de groep en het vinden van een nieuwe liefde, allemaal factoren waar we in de behandeling als hulpverlener niet direct invloed op hebben maar waar wel degelijk rekening mee gehouden moet worden om het herstel te bevorderen.

Hopelijk draagt Deborah met dit boek bij aan het vergroten van de bekendheid van SOLK onder leken en hulpverleners zodat de focus van de cliënt kan komen te liggen op het herstel in plaats van de zoektocht naar de juiste diagnose en hulpverlening.

Het boek is te bestellen via onderstaande website van Deborah de Poorter.

Deborah de Poorter- Het valt wel maar niet mee!

 

 

 


Related Posts

Back to Top