EVENT: herhaling ‘Het onverklaarde verklaard!’

EVENT: herhaling ‘Het onverklaarde verklaard!’

Op dinsdag 11 november 204 vond het Medilex-congres ‘Het onverklaarde verklaard!’ plaats in Zeist. Omdat dit congres herhaald wordt op woensdag 18 maart 2015, hierbij het congresverslag wat SOLK.nl schreef:

“Dat ‘Het onverklaarde verklaard!’  verplaatst moest worden naar een grotere zaal en ook daar volgeboekt is, lijkt mij een teken dat er steeds meer interesse is voor somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). En niet alleen bij zorgverleners. De huisarts die aan het eind van de ochtend aan het woord kwam vertelde dat mensen soms zelf ook al naar haar spreekuur komen en zeggen: ‘Ik denk dat ik een SOLK heb’.

Het congres wordt geopend met een beschouwing over de context waarin patiënten met SOLK gezien worden. De scheiding tussen somatiek en psychiatrie in opleiding, organisatie en financiën, draagt bij aan de niet-helpende scheiding tussen lichaam en geest. Het is daarom een bemoedigende constatering dat sprekers uit verschillende disciplines (psychiater, huisarts, cardioloog, bedrijfsarts, psycholoog) allemaal aan het woord komen. Uiteindelijk ontstond hierdoor een geïntegreerd beeld van SOLK. Ook uit de deelnemerslijst blijkt een gevarieerde pluimage aan zorgverleners: gynaecologen, geriaters, internisten, neurologen en urologen, maar ook POH-GGZ, fysiotherapeuten en diëtisten zaten in de zaal.

Misschien wel de belangrijkste boodschap van de dag is dat lichamelijke klachten vrijwel nooit geheel somatisch of geheel psychisch zijn, zeker niet als ze langdurig bestaan. Met verschillende modellen, zoals het signaalfiltermodel of het stress-allostasemodel, kun je patiënten met SOLK uitleggen hoe lichaam en geest met elkaar vervlochten zijn. Het is de kunst dat patiënten door deze voorlichting bij zichzelf hypotheses vormen over hoe het bij hun werkt. Dit kost uiteraard ‘héél véél tijd’, die professionals niet altijd hebben of niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. Dat is jammer, want alle sprekers zijn het erover eens dat er, door goed naar het individuele verhaal van de patiënt te luisteren, er op termijn veel vruchteloze diagnostiek en iatrogene schade kan worden voorkomen.

Er kwam luid instemmend geluid uit de zaal op de vraag of iemand wel eens een patiënt met SOLK had gehad die koste wat kost bleef vasthouden aan een somatische oorzaak voor zijn of haar klachten. Er werd ook op concrete wijze een remedie gepresenteerd. Een mogelijke oplossing hiervoor is behandeling volgens het ‘gevolgenmodel’, een vorm van cognitieve gedragstherapie. De oorzaak van de klachten wordt dan losgelaten, want dat heeft niets opgeleverd, maar behandeling is gericht op de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale gevolgen van de klachten. Deze aanpak blijkt in de praktijk door patiënten vaak goed geaccepteerd te worden.

Het congres wordt op 18 maart 2015 herhaald en lijkt mij zinvol voor zorgverleners die zich eens willen verdiepen in SOLK of gesprekstechnieken willen leren hoe in de toekomst een consult bij het vermoeden van SOLK vorm te geven. Hopelijk kunnen we, de geïntegreerde visie op SOLK tijdens dit congres, waarin alle lagen van de gezondheidszorg meespelen, vertalen naar de dagelijkse praktijk.” (LT)

Zie hier voor meer informatie over de herhaling van dit congres op woensdag 18 maart 2015.

Zie hier voor meer informatie over een cursus gesprektechnieken bij SOLK op dinsdag 11 april 2015.


Back to Top