Gezocht: SOLK-behandelaren voor deelname aan onderzoek van UMCG

Gezocht: SOLK-behandelaren voor deelname aan onderzoek van UMCG

Onderzoekers in het UMCG bezig zijn bezig om een e-health internetsysteem (‘Grip op Klachten’) gericht op het monitoren en de behandeling van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) te ontwikkelen. Een belangrijke stap bij het ontwikkelen van dit e-systeem is om een ontologie (webschema) te construeren van factoren die het verloop van SOLK negatief zouden kunnen beïnvloeden. Er zijn hiervoor 12 experts in de behandeling van SOLK-patiënten geïnterviewd over de factoren die volgens hen invloed hebben op SOLK. Uitspraken in deze interviews zijn teruggebracht naar 99 kernuitspraken.

U wordt nu gevraagd, als SOLK-behandelaar, om deze kernuitspraken via een internetprogramma te sorteren. Dit duurt ongeveer 30-45 minuten. Aangezien het aantal SOLK-behandelaren in Nederland schaars is, is uw input van groot belang. Meedoen aan dit onderzoek levert voor uzelf kennis op van factoren die SOLK kunnen beïnvloeden en in stand houden.

Meedoen? Ga naar:

https://fo3470w3.optimalworkshop.com/optimalsort/qijobq22

Wachtwoord: Grip!

Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen met Karin Janssens (k.a.m.janssens@umcg.nl). Als u geïnteresseerd bent in de resultaten kunt u dit ook laten weten. U ontvangt dan wanneer het onderzoek afgelopen is een overzicht van de resultaten.


Related Posts

Back to Top