Pas op voor bewegingsstoornissen video’s op YouTube

Pas op voor bewegingsstoornissen video’s op YouTube

Pas op voor bewegingsstoornissen video’s op YouTube

Auteur: Birgit Bax-aan de Stegge

Voor patiënten en hun omgeving is het internet vaak een bron van medische informatie. Bewegingsstoornissen zoals de ziekte van Parkinson, dystonie of tremor zijn neurologische aandoeningen die zich goed lenen voor een videodemonstratie. De auteurs van dit artikel werden steeds vaker door patiënten geconfronteerd met YouTube filmpjes, waarvan de auteurs het idee hadden dat deze niet karakteristiek waren voor de specifieke aandoening die hun patiënt had. De beelden op een aantal van deze video’s leken eerder te passen bij een functionele bewegingsstoornis. Om dit systematisch te onderzoeken werden de door patiënten meest bekeken filmpjes op YouTube door zeven neurologen, allen in bewegingsstoornissen gespecialiseerd onafhankelijk van elkaar beoordeeld. De vraag hierbij was of de video paste bij een somatisch verklaarde bewegingsstoornis of een functionele bewegingsstoornis. De beoordeling diende o.a. gebaseerd te zijn op diagnostische criteria voor functionele bewegingsstoornissen. Van de 29 bekeken video’s werd 66% beoordeeld als functioneel en 34% als somatisch verklaard, waarbij er sprake was van een zeer goede interbeoordelaar betrouwbaarheid. Bij 53% van de door de neurologen als functioneel beschouwde bewegingsstoornissen werden op YouTube allerlei behandelingen geadviseerd. Daarentegen was dit slechts bij 20% van de somatisch verklaarde beweginggsstoornissen het geval.

Kortom, de op YouTube beschikbare informatie over bewegingsstoornissen kan voor patiënten erg misleidend zijn. Los van het feit dat er niet passend filmmateriaal wordt getoond, worden ook irrationele en potentieel schadelijke adviezen gegeven wat betreft aanvullende, soms invasieve, diagnostiek en allerlei al dan niet experimentele behandelingen.

Een voorbeeld van een dergelijke misleidende video is te vinden in deze link https://www.youtube.com/watch?v=5xbXe2fyBp8

Stamelou M, Edwards M, Espay AJ, Fung VSC, Hallett M, Lang AE e.a. Movement Disorders on Youtube-Caveat Spectator. N Engl J Med 2011;365:1160-1161.


Related Posts

Back to Top