Wat te doen bij een nieuw ontstane conversiestoornis?

Wat te doen bij een nieuw ontstane conversiestoornis?

Wat te doen bij een nieuw ontstane conversiestoornis?

Auteur: Lineke Tak.

Vermeulen e.a. schreven begin dit jaar een stuk over conversiestoornis in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De begeleiding van patiënten met conversiestoornis begint met een goede uitleg over de diagnose. De kern van deze uitleg is dat de patiënten eerst te horen krijgen wat de diagnose inhoudt, en daarna pas wat zij níet hebben – in plaats van andersom, zoals vaak in de praktijk. Er wordt aangeraden hierbij metaforen te gebruiken. Verder is het belangrijk duidelijk te maken dat de symptomen echt, en dus niet ingebeeld zijn.

De behandeling van patiënten met conversiestoornis wordt bij voorkeur gecoördineerd door de huisarts, en uitgevoerd in samenwerking met een fysiotherapeut. De fysiotherapeut kan technieken als grade exercise, graded exposure en spiegeltherapie uitvoeren. Als behandeling niet voldoende werkt, kan een patiënt doorverwezen worden naar de GGZ.

Voor wie het interessant vindt eens te lezen wat een patiënt kan denken en voelen als de diagnose ‘conversiestoornis’ gesteld wordt, zie de blog van Deborah de Poorter.

Vermeulen M, Hoekstra J, Kuipers-van Kooten MJ, van der Linden EAM. Beleid bij patiënten met conversiestoornis. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158: A6997  [link]


Related Posts

Back to Top