Effectieve groepstherapie voor patiënten met SOLK

Effectieve groepstherapie voor patiënten met SOLK

Effectieve groepstherapie voor patiënten met SOLK

Auteur: Lineke Tak.

In 2012 verscheen in PloS One de uitkomst van een Nederlandse randomized controlled trial bij 162 patiënten met SOLK. Een groepstraining gebaseerd op cognitieve gedragstherapie werd vergeleken met op de wachtlijst staan. Patiënten met een ongedifferentieerde somatoforme stoornis of pijnstoornis werden gerecruteerd in de huisartspraktijk. De cursus van 12 sessies van 2 uur werd gegeven door een GGZ-behandelaar. Er was een statistisch significante verbetering van kwaliteit van leven in het fyieke domein en een verbetering in lichamelijk, emotioneel en sociaal functioneren. Zie voor meer informatie over de inhoud van de groepstherapie per sessie: www.onverklaarde-klachten.nl.

In een follow-up studie van dezelfde auteurs werd onderzocht of behandelsucces voorspeld kon worden aan de hand van verschillende patiënt-factoren. Dit bleek grotendeels niet het geval. Alleen de uitkomst op de korte termijn kon enigszins (voor 15%) verklaard worden.

Zonneveld LN, van Rood YR, Timman R, Kooiman CG, Van’t Spijker A, Busschbach JJ. Effective group training for patients with unexplained physical symptoms: a randomized controlled trial with a non-randomized one-year follow-up. PLoS One. 2012;7(8):e42629. 

Zonneveld LN, van Rood YR, Kooiman CG, Timman R, van ’t Spijker A, Busschbach JJ. Predicting the outcome of a cognitive-behavioral group training for patients with unexplained physical symptoms: a one-year follow-up study. BMC Public Health. 2012 Oct 8;12:848.


Tags:

Related Posts

Back to Top