De ervaring van een dokter met niet te verklaren klachten

De ervaring van een dokter met niet te verklaren klachten

De ervaring van een dokter met niet te verklaren klachten

Auteur: David Bentz van den Berg.
Inleiding: Lineke Tak.

Het is helaas vaak zo dat je je pas écht – op een fundamenteler niveau – kan inleven als je iets zelf hebt meegemaakt, of een naaste of iemand anders met wie je je gemakkelijk kan identificeren. Naast alle ellende voor de patiënten met langdurige COVID, is het daarom mijn hoop dat deze ramp toch wat gaat opleveren voor de grotere groep patiënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Iedereen weet namelijk wat het coronavirus is en iedereen kent wel een naaste of collega die langdurige klachten hieraan heeft overgehouden. Hopelijk neemt juist deze collectieve ervaring eindelijk eens de hardnekkige vooroordelen weg dat het lijden aan lichamelijke klachten, waarvan de oorzaak onbekend of multifactorieel, of waarvan de oorzaak wel bekend is maar waarbij geen enkele behandeling heeft geholpen, niet ‘zwak’ is, ‘gezeur’ of dat de oorzaak ‘dan wel psychisch zal zijn’. En dat een teleurgestelde of wanhopige reactie, als artsen weinig tijd, interesse of begrip tonen, dus ook begrijpelijk is.

Daarom denk ik ook dat het indrukwekkende (maar toch ook eigenlijk heel gewone) relaas van huisarts David Bentz van den Berg zo belangrijk is. Hij krijgt zelf te maken met aanhoudende lichamelijke klachten en aanvankelijk blijft de oorzaak lange tijd onbekend. Die tijd geeft hem nieuwe inzichten, die voor hem belangrijker zijn dan de kennis die hij al had. En die kennis was niet gering: hij heeft als huisarts geschreven aan de NHG-Standaard SOLK (2013) en pleitte voor een gepersonaliseerde, menselijke benadering in bijdragen op onze website. Hij beschrijft in dit stuk bijvoorbeeld hoe hij zich – ‘aan de verkeerde kant van de tafel’  – voelt tegenover artsen: “Daardoor realiseerde ik mij wat ik had gemist: iemand die begreep hoe frustrerend het is om steeds een haperend lichaam te moeten ervaren“. Ook hij zoekt het alternatieve circuit op, iets wat hij nooit voor mogelijk had gehouden.

Hij hoopt dat zijn ervaring andere artsen in hun spreekkamer helpt. Dat denk ik wel: het is nu eenmaal – hoe oneerlijk ook -makkelijker met iemand te identificeren uit de eigen beroepsgroep. Ook is zijn openhartigheid hopelijk besmettelijk. Het kan namelijk niet vaak genoeg benadrukt worden dat mensen met ALK benaderd willen worden als iedere andere patiënt. Het enige dat ze wellicht méér nodig hebben is erkenning dat er zoveel misverstanden en onterechte vooroordelen zijn. Lees hier het artikel van David Bentz van den Berg dat eerder verscheen in het artsenblad Medisch Contact.

Bentz van den Berg. ‘Een dokter met niet te verklaren klachten. Zo vergaat het je als niemand jouw klachten kan duiden’, Medisch Contact, 9 juni 2022.

 

 

 

 


Related Posts

Back to Top