EVENT: Symposium ‘Psychosomatiek: een revival noodzakelijk!’ – 26 nov 2019

EVENT: Symposium ‘Psychosomatiek: een revival noodzakelijk!’ – 26 nov 2019

EVENT: Symposium ‘Psychosomatiek: een revival noodzakelijk!’ – 26 nov 2019

De Society for Psychosomatic Medicine ziet een duidelijke noodzaak van een  revival van psychosomatische hulpverlening en wijt hier op 26 november 2019 een symposium aan met sprekers vanuit hele diverse invalshoeken. In hun aankondiging van het symposium wordt gesteld: Voor goede, patiëntgerichte zorg zijn naast evidence-based practice(EBP) kennis ook andere kennisbronnen nodig die EBP onderbenut: klinische expertise, lokale kennis, kennis afkomstig van patiënten, kennis van de context (de leefomstandigheden en voorkeuren van patiënten, de setting waarin zorg plaatsvindt) en van de waarden die in het geding zijn. Omdat elk besluit betrekking heeft op een specifieke hulpvrager en plaatsvindt in een specifieke context, kan besluitvorming in de zorg gezien worden als een experiment in het verbinden van verschillende kennisbronnen. Onzekerheid is hieraan inherent en moet niet ontkend maar juist omarmd worden.

Programma

13.00 | Ontvangst met koffie

13.20 | Opening en toelichting op het programma | Bert Kallen, fysiotherapeut. Vicevoorzitter SPM en dagvoorzitter

13.30 | Hoe zo revival? Een inleiding | em. prof. dr. Stijn Jannes, psychiater. Voorzitter SPM

13.50 | Actueel hersenonderzoek en de betekenis voor de Psychosomatische hulpverlening. Over plasticiteit, aanpassingsvermogen en operationalisaties richting interventies | dr. Harm Krugers, hoofddocent Universiteit van Amsterdam (UvA), bestuurslid Stichting voor Interdisciplinair Gedragswetenschappelijk Onderzoek (SIGO)

14.20 | Over vooroordelen van dokters bij SOLK en de gevolgen daarvan voor patiënten. Een betoog en evidence voor belang van ‘zachte’ elementen in het consult, met ‘harde’ positieve uitkomsten | dr. Tim Olde Hartman, senior onderzoeker op de Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboud UMC, huisarts in de academische huisartspraktijk Oosterhout (Nijmegen)

14.50 | Pauze

15.10 | Complexiteit vangen door middel van Blended Psychiatry. Co-creatie van data, professionele kennis en ervaring/beleving van de patiënt | prof. dr. Floortje  Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ en hoofd afdeling Psychiatrie UMC Utrecht

15.40 | Lichaamsbeleving in de GGZ. Een belangrijke ingang bij -lichaamgerichte- psychotherapie | dr. Mia Scheffers, associate lector en senior onderzoeker lectoraat ‘Bewegen, gezondheid en welzijn’ Hogeschool Windesheim Zwolle, bewegingswetenschapper en lichaams- en bewegingsgericht psychotherapeut

16.10 | Pauze

16.30 Multidisciplinaire werkgroepen. Wat behoeft het werkveld praktisch in het psychosomatisch domein? Aan de hand van stellingen standpunten uitwisselen over: transitie van fundamenteel wetenschappelijke kennis naar de 1e- en 2elijnspraktijk; stepped care; multi- en transdisciplinaire samenwerking en; de noodzaak en het belang van lichaamsgerichte psychotherapie en hoe deze vorm te geven en te integreren

17:00 | Plenaire discussie naar aanleiding van de werkgroepen | Discussieleiders: Bert Kallen en Stijn Jannes

Wanneer: Dinsdag 26 november 2019
Locatie: Golden Tulip Keyser Breda Centre, Breda
Meer info betreft kosten, accreditatie en inschrijving: website SPM


Related Posts

Back to Top