Psychologen gezocht: meewerken aan een innovatief online patiëntsysteem voor SOLK?

Psychologen gezocht: meewerken aan een innovatief online patiëntsysteem voor SOLK?

Psychologen gezocht: meewerken aan een innovatief online patiëntsysteem voor SOLK?

Auteur: Ilse Rietberg. 

Het landelijke project Grip op klachten ontwikkelt op basis van recente wetenschappelijke inzichten een innovatief online patiëntsysteem voor geïntegreerde diagnostiek, verwijzing en behandeling van SOLK. Meer informatie kunt u vinden op www.gripopklachten.nl.

De meeste patiënten met SOLK worden behandeld door de huisarts. In de huisartsen richtlijn SOLK staat onder andere dat het belangrijk is om in stand houdende factoren van SOLK te identificeren. Binnen het Grip op klachten systeem is hiervoor een online systeem ontwikkeld, gebaseerd op input van een grote groep ervaren clinici. Dit systeem brengt met gevalideerde vragenlijsten de belangrijkste in stand houdende factoren in kaart en verwerkt ze in een individueel probleemprofiel.

Op dit moment willen we dit systeem graag gaan testen, specifiek in dit onderzoek: hoe verhoudt het probleemprofiel zoals gegenereerd door het Grip op klachten systeem zich tot een face-to-face intake van een eerstelijnspsycholoog?

Voor dit onderzoek zoeken wij psychologen die mee willen werken. Meewerken houdt in dat u na uw gebruikelijke intake met een patiënt met SOLK of een somatoforme stoornis een aantal vragen over de patiënt invult over de verschillende in stand houdende factoren van SOLK. Dit duurt +/- 5 minuten per patiënt.

De betreffende patiënt wordt gevraagd thuis een online vragenlijst in te vullen, dit duurt ongeveer 30-45 minuten. Wij zullen dan het individuele probleemprofiel vergelijken met uw inschatting van de in stand houdende factoren bij de betreffende patiënt. Na het afronden van het onderzoek krijgt u per mail de uitslagen teruggekoppeld.

Mocht u, en/of uw collega’s, geïnteresseerd zijn deel te nemen, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@gripopklachten.nl. Als u het prettig vindt om eerst mondeling of per e-mail meer uitleg te ontvangen, kan er contact met u opgenomen worden.

Ilse Rietberg is student geneeskunde doet haar stage wetenschap bij Grip op klachten, in samenwerking met prof.dr. Judith G.M. Rosmalen (hoogleraar psychosomatiek UMCG, projectleider Grip op klachten) en dr. Lineke Tak (psychiater, projectmedewerker Grip op klachten).


Related Posts

Back to Top